លោក ជាង កក្កដា ឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់សុទ្ធ ១០ម៉ឺនដុល្លារ ពីសែលកាត

0
38

ភ្នំពេញៈ

ដោយ៖ ពិន ភក្តី

ក្រុមហ៊ុនសែលកាត បានយកទឹកប្រាក់​ ១០ម៉ឺនដុល្លារ ទៅប្រគល់ដល់ផ្ទះជូនមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ម្នាក់​រស់នៅទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។

លោក ជាង កក្កដា ជាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍រស់នៅភ្នំពេញ បានឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ ១០ម៉ឺនដុល្លារ ពីសែលកាត កាលថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា  នៅក្នុងកម្មវិធីឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ ១ម៉ឺនដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃពីសែលកាត ។

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ

Please enter your comment!
Please enter your name here