លោក ហ៊ុយ វិបុល បានឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ ៨០០០០ ដុល្លារ ពីសែលកាត​

0
84

ភ្នំពេញៈ

ដោយ៖ ពិន ភក្តី

នៅចុងសប្តាហ៍នេះ បានទៅលើអតិថិជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ឈ្នះទឹកប្រាក់ ៨០០០០​ដុល្លារ​​​ ពី​​សែលកាត ហើយត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសែលកាត យករង្វាន់នេះ ទៅប្រគល់ដល់​ឲ្យ​​ផ្ទះ នាថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។

លោក ហ៊ុយ វិបុល រស់នៅក្នុងរាជធានី ជាបុគ្គលិកអង្គការ បានឈ្នះ​រង្វាន់ទឹកប្រាក់ ៨០០០០ដុល្លារ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨នេះ៕

 

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ

Please enter your comment!
Please enter your name here