ឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ ៥០០០០ដុល្លារ ពីសែលកាត ដូចគ្នា

0
130

ភ្នំពេញៈ

ដោយ៖ ពិន ភក្តី

ក្នុងកម្មវិធីឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ ១០០០០ដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃពីសែលកាត ហើយដើមសប្តាហ៍នេះ បាន​​​ទៅ​លើអតិថិជនមកពីរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ដែលបានឈ្នះទឹកប្រាក់ ៥០០០០ដុល្លារ ដូចគ្នាពីសែលកាត ឥឡូវមកទទួលយករង្វាន់នេះ នៅការិយាល័យកណ្តាល​សែលកាត នាល្ងាចថ្ងៃទី ៦​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។

លោក ឈី ឆវ័ន្ត ជាកសិករ រស់នៅខេត្តកណ្តាល បានឈ្នះទឹកប្រាក់ ៥០០០០​ដុល្លារ ពីសែលកាត កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខេតុលា និង ឡុង ខាន់កែវ ជាបុគ្គលិក រស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បានឈ្នះរង្វាន់​ទឹក​​ប្រាក់ ៥០០០០ដុល្លារ នេះដែរ កាលពីថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា នាពេលថ្មីៗនេះ៕

 

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ

Please enter your comment!
Please enter your name here