វិធីប្រើប្រាស់ជីទឹកធម្មជាតិ សាវក្សេត្រណាណូ ជាមួយ ផ្សិត

0
213

ដោយ៖ ស៊ីដាណារៀប

បើអតិថិជន ចង់ទិញ និងស្តាប់ការណែនាំបន្ថែម អំពីជីទឹកធម្មជាតិ សម្រាប់បាញ់ទៅលើផលដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ឈ្មោះសាវក្សេត្រណាណូនេះ តាមលេខទូរស័ព្ទៈ០១២ ៣៦ ៧១ ៩០, ០៨៧៥៦ ៥០ ៤៤, ០៩៧ ៨៧ ៣១ ១០០។

លេខការិយាក្រុមហ៊ុនៈ ០៩៦ ៩៧១ ៧៨ ៨៧, ០១២ ៧១ ៧៨ ៨៧។
www.thероwеrrісhnеtwоrk.соm.

ការបណ្តុះមេផ្សិត ប្រើសាវក្សេត្រណាណូទឹក ៦០CC ណាណូខេបស៊ូល ២គ្រាប់ ក្នុងចំណុះទឹក ៥០លីត្រ រួចហើយនាំយកទៅលាយជាមួយវត្ថុធាតុដើមដែលធ្វើដុំផ្សិត ហើយធ្វើតាមរបៀបធម្មជាតិ ជួយធ្វើឲ្យអត្រាការខូចខាតរបស់ដុំផ្សិតថយចុះបានយ៉ាងច្រើន។

ផ្សិតនៅក្នុងរោងរក្សាផ្សិត ប្រើសាវក្សេត្រណាណូទឹក ៥CC ណាណូខេបស៊ូល ១គ្រាប់ ក្នុងចំណុះទឹក ៦០ លីត្រ បាញ់ជាលម្អងប្រុយៗ (ហាមកុំបាញ់ដាក់ចំផ្សិតដោយត្រង់) ជួយធ្វើឲ្យផ្សិតដុះចេញមកលឿន ផ្សិត ដុះចេញមកច្រើន មានរសជាតិល្អ ហើយនឹងបង្កើនរយៈពេលការដុះចេញផ្សិតយូរឡើង (ដូចជាពី ៤ទៅ៥ ខែ បង្កើនឡើង ៦ទៅ៧ ខែ។

ប្រយោជន៍ពី ផ្សិតៈ

១ ជួយកំចាត់មេរោគអាក្រក់ និងទប់ទល់ការបែកស្ព័ររបស់មេខូច
២ បន្ថែមបរិមាណផ្សិតកើនឡើង មើលឃើញបានច្បាស់
៣ រសជាតិល្អ
៤ បង្កើនរយៈពេលវេលាប្រមូលផលបានយូរឡើង

កត្តាគួរប្រុងប្រយ័ត្នៈ

ហាមប្រើប្រាស់លើសពីអត្រា ដែលបានកំណត់ព្រោះ សាវក្សេត្រណាណូ មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ជាពិសេស បើប្រើលើអត្រានឹងធ្វើឲ្យផ្សិតស្រពោន និងរលួយខូចបាន។
ផ្សិតមានសភាពទន់ជ្រាយ អ្នកដែលធ្វើការបណ្តុះផ្សិតត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អិតល្អន់ និងម៉ត់ចត់ ហើយនឹងផុតពី មេរោគ ច្រើនបំផុត៕

លេខក្រោយសារព័ត៌មាន ក្រុងលង្វែក និងសរសេរអំពីវិធីប្រើប្រាស់ ទៅលើផលដំណាំ មួយមុខៗ។

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ

Please enter your comment!
Please enter your name here